Ovoce

Ovoce vyvážíme v různých typech obalů dle zpracovatelského určení a požadavků zákazníků. Na výrobu šťáv a koncentrátů je nejběžnějším druhem balení načerpání zboží do cisterny, méně častým způsobem odběru je přesypání do boxpalet nebo sudů. Zboží v boxpaletách a sudech je určeno především pro zpracování na pyré a protlaky. Ovoce na kompoty jde výhradně v menších obalech do 15 kg z důvodu zachování neporušeného stavu, téměř výhradně ve vratných zelených PE bedýnkách. Objemově největší položka obchodovaného ovoce jsou jablka na výrobu šťáv a koncentrátů. Tyto jsou obchodována téměř výhradně ve volně loženém stavu na korbách sklopných nákladních automobilů. Ještě před několika lety byly vyváženy ve velkém množství železniční dopravou. ale cenový vývoj na železnici tuto možnost zlikvidoval, což mnozí dodavatelé - zejména výkupní sítě - považují za nepříznivý vývoj.
Ovinex - kontaktní informace

Ovinex a.s.

Hněvkovského 39a

61700 Brno